Grupa Kapitałowa PETROLEUM zajmuje się opracowaniem i produkcją linii technologicznych do produkcji prętów i zbrojenia kompozytowego, siatek kompozytowych z kompozytów polimerowych oraz mieszarek przemysłowych i dozowników do spoiwa polimerowego.