Najlepszy eksporter roku – 2018 – Petroleum-Trading
x